Search

SÀN NGOÀI TRỜI INOVAR

Phù hợp cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời, kết cấu gỗ-polyme ép của INOVAR Deckshield được sử dụng thay thế cho gỗ tự nhiên đang khan hiếm và đắt đỏ

Đặc tính nổi bật của Sàn gỗ Inovar ngoài trời:

  • Chịu bay màu
  • Chịu thời tiết